Contact

Zoek je iemand van een specifiek Regionaal Landschap of Bosgroep? Alle contactgegevens vindt je hier:

Voor de Bosgroepen: Klik hier!

De Vlaamse Bosgroepen zijn dé referentie voor privé-bos: het zijn vzw’s die de private boseigenaars ondersteunen bij het beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis en vrijblijvend lid worden bij de Bosgroepen. Hij of zij krijgt er advies, informatie en hulp bij de bosadministratie. Daarnaast coördineren de Bosgroepen ook beheerwerken en organiseren ze opleidingen en excursies.

Voor de Regionale Landschappen: Klik hier!

Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie. Regionale Landschappen hebben een brede blik op de regio vanuit unieke terreinkennis. Ze zorgen steeds voor maatwerk op basis van lokale kansen om inwoners en bezoekers nauwer in contact te brengen met streekeigen natuur en landschap.