Kiezen voor bos?

Bebossen? Natuurlijk! Maar soms …

Iedereen wil meer bos, en zeker de Bosgroepen en Regionale Landschappen. Dat is de reden voor dit uitgebreide project.

Het lijkt eenvoudig: elke boom is winst. Soms, heel soms, is dat echter niet de beste optie. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Kijken naar ruimte: Vlaanderen is dichtbevolkt en iedereen wil natuurlijk zijn eigen stukje ruimte. We moeten immers wonen, werken, bewerken, ontspannen en nog veel meer. Dat maakt de druk op de open ruimte groot. Het is dan ook verstandig om na te denken over slim ruimtegebruik.
  • Kijken naar natuur: bos is natuur, dat komt goed uit. Maar bos is niet de enige vorm van natuur. Opnieuw is goed nadenken de boodschap. Het planten van bos kan nadelig zijn voor sommige soorten die open natuur nodig hebben in hun leefgebied.

Draagvlak is alles.

Draagvlak voor bos is van belang. Het is goed om nauwkeurig te kijken naar hoe je projectplan past in de bredere context. Daarom is het goed om samen te werken met een Bosgroep en Regionaal Landschap. Zij zijn uitstekend geplaatst om met jou te kijken naar de wenselijkheid van je bosuitbreidingsplannen.

En de subsidies dan?

Bosuitbreiding gaat soms ook over centen. Er zijn immers subsidies voor bebossing. Geen bos wil echter niet zeggen: geen centen. Er zijn heel wat andere mogelijkheden, die soms Vlaams, soms erg lokaal geregeld zijn. Ook hiervoor kan je zeker terecht bij je Regionale Landschap of Bosgroep.