Home

Welkom op deze website!

ikwilbebossen.be is een initiatief van de Vlaamse Bosgroepen en Regionale Landschappen.

Er zijn weinig zaken zo bevredigend als het aanplanten van een nieuw bos. En juist dat is hard nodig in het sterk verstedelijkt en versnipperd Vlaanderen. Op deze website vind je meer informatie over waarom bossen zo belangrijk zijn voor de  maatschappij en wat jij kan doen om te helpen meer bossen aan te planten.

Het belang van bos in Vlaanderen

Bomen en bossen leveren levensbelangrijke diensten voor de mens en maatschappij en zijn steunpilaren van onze economie. Ze produceren hout: één van de meest duurzame grondstoffen op onze planeet. Ze zijn hotspots van biodiversiteit, die de basis vormt van ons bestaan. Ze bieden ons een eenvoudig en doeltreffend antwoord op de klimaatverandering. Ze dragen op vele manieren bij tot onze gezondheid en zijn oases van rust in onze jachtige samenleving. Kortom: het bos is ons natuurlijk kapitaal.

In het dichtbevolkte Vlaanderen staat het bos echter onder druk: op veel plaatsen is er een groot tekort en het bos dat er is, is versnipperd en daardoor kwetsbaar. Hoog tijd om het tij te keren!

Meer info over het belang van bos: www.bosforum.be

Over dit initiatief

De basis voor dit initiatief is een overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de vijf Vlaamse provincies. Hiervoor werd een projectplan uitgewerkt door De Bosgroepen en Regionale Landschappen. Samen gaan we op zoek naar mogelijke locaties om te bebossen en tegelijk ook naar lokaal draagvlak hiervoor.

De Bosgroepen zetten hun expertise in duurzaam bosbeheer en vele contacten met boseigenaars in. De Regionale Landschappen benutten hun sterke netwerk van openbare besturen en organisaties. Beide hebben heel wat terreinkennis in huis.

Heb je interesse om te bebossen en zoek je ondersteuning hiervoor? Of denk je een andere zinvolle bijdrage te kunnen doen aan dit project? Neem dan snel contact met ons op!

Contact

Contacteer De Bosgroepen hier!

De Bosgroepen zijn dé referentie voor privé-bos: het zijn vzw’s die private boseigenaars ondersteunen bij het beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis lid worden en krijgt advies, informatie en hulp bij de bosadministratie. Daarnaast coördineren De Bosgroepen ook beheerwerken en organiseren ze opleidingen en excursies.

Contacteer Regionale Landschappen hier!

Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie. Ze hebben een brede blik op de regio vanuit unieke terreinkennis en zorgen steeds voor maatwerk op basis van lokale kansen om inwoners en bezoekers nauwer in contact te brengen met streekeigen natuur en landschap.