Het belang van bos in Vlaanderen

Bomen en bossen leveren levensbelangrijke diensten voor de mens en maatschappij en zijn steunpilaren van onze economie. Ze produceren hout: één van de meest duurzame grondstoffen op onze planeet. Ze zijn hotspots van biodiversiteit, die de basis vormt van ons bestaan. Ze bieden ons een eenvoudig en doeltreffend antwoord op de klimaatverandering. Ze dragen op vele manieren bij tot onze gezondheid en zijn oases van rust in onze jachtige samenleving. Kortom: het bos is ons natuurlijk kapitaal.

In het dichtbevolkte Vlaanderen staat het bos echter onder druk: op veel plaatsen is er een groot tekort en het bos dat er is, is versnipperd en daardoor kwetsbaar. Hoog tijd om het tij te keren!

Meer info over het belang van bos: www.bosforum.be